Slimak, s.r.o.

Južná trieda 97
040 01 Košice
Slovakia

(otvorili sme novú dcérsku spoločnosť)
Predajno-servisné stredisko GALANTA:

Bratislavská 76
920 01 Galanta
Slovakia

Ing. Zoltán KUBOVIČ
konateľ spoločnosti

(+421) 907 994 172
(+421) 907 903 798
info@karavanyslovensko.sk
www.karavanyslovensko.sk